La nostra pedagogia

Aprenentatge per competències per a la formació personal i social

Creació de comunitats d'aprenentatge

Atenció individualitzada de l'alumne

Escola integradora

LA NOSTRA DIDÀCTICA

Una metodologia vivencial basada en l'experiència. Ensenyar a fer, fent

Una metodologia mediàtica per aprendre a conviure amb els mitjans i les xarxes

Una metodologia socialitzadora que els responsabilitzi del treball en grup

Una metodologia que situi a l'alumne com a protagonista actiu

LA NOSTRA PASTORAL

El col·legi ofereix als alumnes i a les seves famílies una proposta d’educació cristiano-catòlica. La font de les actuacions educatives i de vida ens ve donada per l’Evangeli de Jesús de Natzaret. És en la família de Jesús, a Natzaret, junt amb els seus pares Maria i Josep, on el Pare Manyanet descobreix la seva original proposta educativa: “Escoles com a famílies i famílies com a escoles”. Aquest és el nostre oferiment d’escola cristiana.

EL PROJECTE MANYANET 2020

Implementació de la teoria de las Intel·ligències Múltiples

Treball del pensament crític i creatiu

Utilitzar totes les eines a l'abast per a fer metodologies actives i innovadores

L'alumne cal que es senti part activa del procés d'avaluació

L'EDUCACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES

Una educació que inclogui també una formació de la intel·ligència emocional i comunicativa, espitirual, tutorial, tecnològica i mediàtica, una formació des de i per al canvi metodològic o didàctic, per a obtenir el desenvolupament ple de cada persona