Serveis

Acollida matinal

La nostra escola ofereix un servei d’acollida amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral de les famílies amb els horaris de l’escola.

L’horari és de 7.30h a 9h o de 8.15h a 9h

Menjador

Cuina pròpia amb aliments frescos de proximitat. Els menús de l’escola inclouen les adaptacions requerides per a al·lèrgies o intoleràncies de diferents tipus.

Des de Manyanet Serveis en col·laboració amb Ametller Orígen oferim un servei de qualitat, assegurant tan un model d’alimentació saludable com una acurada intervenció pedagògica en l’espai i temps del menjador i pati.

Extraescolars

Les activitats extraescolars són accions formatives organitzades per l’escola que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral. Com els serveis escolars, les activitats extraescolars tampoc no tenen caràcter lucratiu i són finançades per les famílies dels alumnes que les realitzen.

Servei d’orientació escolar

El Servei d’Orientació Escolar, és un servei que contribueix al desenvolupament integral dels infants i joves. Treballa per detectar possibles trastorns d’aprenentatge dels alumnes, assessora les famílies que ho necessiten i orienta l’alumnat de secundària en l’elecció d’estudis postobligatoris.

Casal d’estiu

Oferim durant l’estiu un casal de lleure amb jocs, dinàmiques, tallers de cuina, teatre, gimcanes, activitats aquàtiques, sortides… a través de diferents centres d’interès. Totes les activitats estan organitzades per l’escola i compten amb la presència de docents del mateix centre que garanteixen una línia coincident amb el projecte de l’escola i uns coneixement exhaustiu dels alumnes.