La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumne per tal d’adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se a nivell personal, social i intel·lectual.

La finalitat de l’Educació Primària és el desenvolupament de les capacitats de l’alumne per tal d’adquirir les competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se en l’àmbit personal, social i intel·lectual; per tant, oferir oportunitats d’aprenentatge amb metodologies actives que situïn l’alumne en el centre i que fomentin la seva iniciativa, autonomia i creativitat. 

Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens i nenes, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte.

Emat

Per treballar les matemàtiques seguim el programa EMat iniciat a educació infantil. És un programa basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques a través del joc i la manipulació d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Treballa tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques d’una forma cíclica,  de manera que recull els diferents ritmes d’aprenentatge.

Ludilletres i Superlletres

Ludilletres i Superlletres són programes de llengua catalana i castellana basats en les intel·ligències múltiples.  L’alumne practica l’ús dels conceptes lingüístics i les competències amb activitats diverses i contextualitzades a partir de situacions properes i reals. És un programa estructurat per projectes i amb una gran diversitat de materials lúdics i manipulatius que ajuden a interioritzar i gaudir dels aprenentatges.

El gust per la lectura

Per  aconseguir  bons lectors s’ha de poder gaudir de la lectura i és aquest l’objectiu que cerquem a l’hora d’oferir als nostres alumnes activitats com la tertúlia literària, l’intercanvi de llibres, l’apadrinament lector, la lectura de còmics o les estones de lectura personal, entre altres.

Escola multilingüe - Science

L’aprenentatge de l’anglès el complementem amb la metodologia AICLE, fent servir aquesta llengua per ensenyar matèries comunes. Per aquest motiu emprem la llengua anglesa en les classes de science, música, tallers… A més  a més,  comptem amb una auxiliar de conversa nativa a cicle superior.

Educació artística

Impulsem  l’educació artística amb els tallers de cicle inicial i amb el projecte +Música als cicles mitjà i superior.

Als tallers, els nens i nenes poden fer experiments científics, gaudir de la música, robòtica, art plàstica, expressió corporal  i  jocs.  L’oferta d’activitats està inspirada en les intel·ligències múltiples i permet als alumnes descobrir les seves habilitats i preferències, tot  gaudint dels companys del cicle.

A partir de 3r, amb el projecte +Música, oferim  la possibilitat d’aprendre un instrument a tots els alumnes sense excepcions. Dins l’horari setmanal gaudeixen d’una classe de violins, violes i contrabaixos.

Educació socioemocional

Ens prenem molt seriosament l’educació emocional. La seva finalitat és ajudar l’alumnat a conèixer i gestionar les seves emocions i sentiments, millorar l’autoestima i descobrir les pròpies fortaleses. Aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva i l’empatia, millora les habilitats socials i facilita un clima de confiança i complicitat. La implicació de tota la comunitat educativa és important per crear un entorn feliç.

Educació digital

Incorporem la tecnologia com a eina d’aprenentatge que permet personalitzar l’aprenentatge, augmentar la motivació i l’autonomia dels alumnes. 

Tots els alumnes tenen el seu compte corporatiu que els permet tenir accés al

Classroom com a plataforma educativa i al Drive per crear i compartir tasques.

A cicle inicial i mitjà, l’Ipad és un recurs més per investigar i experimentar. A cicle superior cada alumne té el seu dispositiu personal (Chromebook) i comencen a utilitzar alguns  llibres digitals, i es fa incís en l’ús responsable de les tecnologies.

La robòtica i la programació és un aprenentatge més que incorporem al llarg de tota l’escolarització.