Reprodueix vídeo

La nostra llar pretén ser un espai d’aprenentatge, de comunicació, d’emocions i de sentiments

En ella hi podeu trobar la continuïtat del treball educatiu que feu a casa. 

perspectiva no assistencial

Des d’una perspectiva educativa i no assistencial, on totes les experiències afectives, cognitives, motrius i de llenguatge, ajudaran i afavoriran el desenvolupament global del vostre fill o filla.

seguiment individualitzat

Considerem que cada nen és únic i especial. Volem tenir un tracte i un seguiment individualitzat i personalitzat amb tots els nens i nenes amb l’objectiu que tots ells es sentin estimats i valorats, per tant, respectem les seves necessitats i ritme maduratiu.

Metodologia activa

Portem a terme una metodologia activa, creativa, participativa i vivencial. Tenint en compte les últimes tendències pedagògiques, basades en Glen Doman (estimulació primerenca) i Howard Gardner (intel·ligències múltiples).

Aprenentatge amb motivació

Considerem l’aprenentatge com a fruit de la motivació i no de l’atzar. Oferim al nen un entorn ric, ple d’oportunitats, que li permetran establir connexions nervioses entre els estímuls que pot percebre i les respostes que és capaç d’elaborar. 

diversitat d’activitats

Els nens i nenes de la nostra Llar poden gaudir de diversitat d’activitats: Estimulació primerenca amb la passada de bits i programa físic motor, psicomotricitat, activitats d’experimentació, manipulació i observació, joc simbòlic, educació musical, anglès, educació emocional i educació en valors.

Menjar a la llar

Reprodueix vídeo

Move your body

Reprodueix vídeo

Estimulació primerenca

Reprodueix vídeo

Música

Reprodueix vídeo

Taula de llum

Reprodueix vídeo

English

Reprodueix vídeo

Bon dia

Reprodueix vídeo

Experimentació

Reprodueix vídeo

Pickler

Reprodueix vídeo

El pati

Reprodueix vídeo

Titelles

Reprodueix vídeo

Els més petits

Reprodueix vídeo