Reprodueix vídeo
A l’etapa infantil la base metodològica és l’estimulació primerenca. Per a nosaltres, l’aprenentatge es basa en tres pilars molt importants: el desenvolupament neurològic, el desenvolupament psicomotor i el desenvolupament emocional, els quals els treballem a partir de diferents programes perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats i creixi al seu ritme en aquest món canviant.
Reprodueix vídeo

Estimulació Primerenca

L’estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes…, afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l’aprenentatge. Ho fem a través del PDB (programa de desenvolupament bàsic), el pla motor, les sessions de psicomotricitat i l’expressió corporal.
Reprodueix vídeo

Projectes de Comprensió

A partir dels projectes de comprensió, els alumnes poden conèixer el món que els envolta. És la manera més innovadora de treballar l’aprenentatge significatiu, el qual facilita que els alumnes aprenguin a aprendre i puguin descobrir estratègies d’investigació que els ajudarà en posteriors aprenentatges. Els nens i les nenes es formulen preguntes, observen, verbalitzen, argumenten, contrasten, comproven i plantegen hipòtesis. És un moment ideal per treballar la cultura del pensament, amb rutines i destreses, el treball cooperatiu, utilitzar les noves tecnologies en petit grup, així com dotar el cervell de coneixements, imatges i paraules noves amb el passi de Bits i apropar-los a les tradicions i cultura celebrant les festes més populars a l’escola.
Reprodueix vídeo

EMAT

EMAT és un programa matemàtic basat en les intel·ligències múltiples. Les matemàtiques s’apliquen a la realitat de cada nen i nena integrant-les en la seva vida. Els conceptes matemàtics es presenten amb una varietat d’activitats per donar oportunitats a tots els infants. Els jocs de demostració són els protagonistes de les diferents sessions.
Reprodueix vídeo

LUDILLETRES

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un dels més importants d’aquesta etapa, per aquest motiu nosaltres treballem amb el programa de “Ludilletres”, el qual està basat en les intel·ligències múltiples i facilita arribar a tot tipus d’alumnat, respectant en tot moment el seu nivell maduratiu. Totes les sessions van acompanyades d’un passi de bits, jocs lingüístics , activitats manipulatives i conscienciació fonològica.
Reprodueix vídeo

Aprenentatge de l’anglès

Integrem la llengua estrangera dins del currículum amb sessions de storytime, psicomotricitat, rutines, flash cards, cançons,…
Reprodueix vídeo

Programa musical

El paper de la música és imprescindible en aquesta etapa. La música és una altra manera d’expressar les emocions i els sentiments. Gaudim de la música en diversos àmbits: escoltar, cantar, ballar i interpretar.
Reprodueix vídeo

Atelier

L’Atelier és l’espai per excel·lència de l’experimentació, la investigació i la manipulació. On els infants s’expressen lliurement i desenvolupen la seva creativitat. Parlar d’atelier és sinònim d’autonomia, transformació, llibertat, imaginació, estètica, respecte i creativitat.
Reprodueix vídeo

Programa Emocional i Religiós

La nostra proposta integra les dues dimensions; l’espiritual/religiosa i l’emocional, respectant les altres creences. Aquest programa és un dels pilars més importants en l’etapa d’educació infantil. El nen/a comença a reconèixer les seves pròpies emocions i la dels altres. Aprèn a respectar i tolerar els qui l’envolten, intenta controlar les seves pròpies emocions i és capaç de desenvolupar l’empatia i l’assertivitat en relació amb els altres. Ho treballem tant a l’aula com en els diferents entorns que envolten al nen/a dins l’escola, però en especial en la trobada setmanal “Fem Pinya!”, on es troben tots els alumnes del Parvulari junt amb tot l’equip de mestres d’infantil. Aquest moment és també una gran oportunitat per treballar els valors en gran grup i posteriorment aprofundir a l’aula en petit grup.
Reprodueix vídeo

Joc Simbòlic

La sala de Joc Simbòlic és l’espai on l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. Els ajuda a canalitzar tensions i desitjos, resoldre conflictes i crear vincles socials.