video2

L’escola ofereix el serveid’acollida matinal,de 7,45ha8,45,sihiha un mínim de 8 alumnes que el sol·licitin.

Aquest servei estàadrat alsalumnesdeParvulariiPriria. LesentradesisortideseranpelaportadeljardídelParvulari.

Si ho sol·licita un grup de 8 alumnes, també es farà acollida a la tarda, de 17,00 a 18,00 h.

Les famílies interessades han de comuniqueu-lo a secretaria la primera setmana de setembre.