El projecte d'innovació que estem duent a terme en els nostres centres queda recollit en els acords d'educació del XXIIè Capítol General celebrat a Begues el gener de 2011. L'objectiu prioritari demana “l'elaboració d'un projecte d'excel·lència per als nostres centres que permeti respondre els reptes i desafiaments d'una societat que està en permanent canvi.” És en aquest context que formulem en el PEI (Projecte Educatiu Institucional) la nostra visió dels canvis que afecten l’àmbit pedagògic i didàctic.

D'aquesta manera en el curs 2012-13 va començar a caminar el procés d'innovació, creativitat i excel·lència que transformarà els nostres centres d'ensenyament en centres d'aprenentatge. Volem formar autèntiques comunitats d'aprenentatge on tots aprenguem de tot i de tots per donar resposta als reptes i necessitats d'aquest segle XXI. Amb aquest objectiu comú comptem amb la participació i col·laboració de tots els agents educatius: comunitats religioses, professors, pares, alumnes, personal d'administració i serveis, i també tot allò que té de bo la societat.