El projecte d'innovació que estem duent a terme en els nostres centres queda recollit en els acords d'educació del XXIIè Capítol General celebrat a Begues al gener de 2011. L'objectiu prioritari demana “l'elaboració d'un projecte d'excel·lència per als nostres centres que permeti respondre els reptes i desafiaments d'una societat que està en permanent canvi.” És en aquest context que formulem en el PEI (Projecte Educatiu Institucional) la nostra visió dels canvis que afecten l’àmbit pedagògic i didàctic.

Els canvis són els següents:

Aprenentatge per competències per a la formació personal i social.
Escola multidireccional on tots -docents, alumnes i pares- es formen creant comunitats d'aprenentatge.
Escola integradora, que acull i es bolca cap als més “febles”.
El centre de l'escola és l'alumne/a; atès de forma individual i íntegra, segons les seves capacitats i circumstàncies.
L’opció per l'aula cooperativa, emocional, inculturada en el món, en els seus continguts i formes, l'aula de la creativitat, dels projectes, d'alumnes autònoms i que estimula des d'edats primerenques les intel·ligències de cadascun.
Els objectius del Projecte Manyanet 2020, que ens proposem per posar en marxa en els nostres centres, són els següents:

Implementar una metodologia que contempli la teoria de les Intel·ligències múltiples i diferents metodologies interactives per ajudar tots els alumnes -segons les seves fortaleses i capacitats- a aconseguir objectius d'aprenentatge que siguin útils per a la vida, que els ajudin a resoldre problemes i puguin extrapolar-los a situacions desconegudes.
Treballar el pensament crític i creatiu perquè la reflexió sigui el principi de les seves actuacions, tant per conèixer les pròpies capacitats com per entendre, conviure i treballar amb els altres a l'hora d'aconseguir objectius comuns.
Incorporar el joc, la manipulació, l'experimentació, el treball significatiu i les tecnologies com a recursos propis d'una metodologia activa i innovadora.
Revisar el procés d'avaluació perquè formi part de l'ensenyament i aprenentatge i que l'alumne se’n senti partícip.
D'aquesta manera en el curs 2012-13 va començar a caminar el procés d'innovació, creativitat i excel·lència que transformarà els nostres centres d'ensenyament en centres d'aprenentatge. Volem formar autèntiques comunitats d'aprenentatge on tots aprenguem de tot i de tots per donar resposta als reptes i necessitats d'aquest segle XXI. Amb aquest objectiu comú comptem amb la participació i col·laboració de tots els agents educatius: comunitats religioses, professors, pares, alumnes, personal d'administració i serveis, i també tot allò que té de bo la societat.