Ho fem a través d’ un model d’aprenentatge actiu on l’alumne esdevingui el protagonista del seu ritme, fomentant la iniciativa, la creativitat i estimulant les capacitats i competències de cadascú.
Som una escola propera i acollidora que respecta la individualitat de cadascun dels nens, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris l’educació en valors i el respecte i la cura dels altres.
Fonamentem l’aprenentatge a través de l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Per això mobilitzem coneixements, capacitats, habilitats i actituds dels nens per a resoldre eficaçment situacions quotidianes. Treballem perquè l’alumnat sigui capaç de prendre decisions relacionades amb la seva vida, amb eficàcia i sentit.