A l'Etapa de l'Educació Infantil (EI) volem estimular el gran potencial d’aprenentatge d’aquesta etapa en un ambient agradable, acollidor, familiar i proper, treballant l’estimulació primerenca, els àmbits matemàtics i lecto-escriptors amb una metodologia pròpia.
Volem desenvolupar els aspectes emocionals i afavorir la integració en el grup. L’objectiu és que quan acabin aquesta etapa els alumnes tinguin autonomia personal, confiïn en ells mateixos, gaudeixin de benestar emocional i hagin adquirit hàbits quotidians a fi de poder resoldre les dificultats.