video2

RELACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA

COL·LABOREM PER  MILLORAR L’EDUCACIÓ I L’APRENENTATGE

“Educar  és una responsabilitat compartida per les famílies i l’escola però això només passa de ser un enunciat a ser una realitat si hi ha un vincle de confiança. La confiança és bàsica per educar. Les persones capaces de generar confiança en els altres tenen més poder, ja que poden influir sobre la resta de persones. Els pares i els docents som generadors de confiança en els fills i alumnes. I hem de ser cooperants confiats els uns amb els altres”

“Avui sabem que la dimensió afectiva, emocional, relacional és molt important en el desenvolupament de la persona, i té una incidència clara en l’educació i en la capacitat d’aprenentatge, especialment en els infants.”

Famílies i mestres, entendre’ns per educar. Anna Ramis. 2016

 

01

 

Per aconseguir aquesta confiança entre les famílies i l’escola és important:

1.- Estar informat de l’escola dels fills (Processos i resultats dels aprenentatges )

2.- Intercanviar informació entre els docents i les famílies per facilitar una educació compartida i coherent.

3.- Implicació  i col·laboració  en les activitats que es proposen des de  l’escola.

COM HO FEM?                  

Reunions amb pares i mares prèvies a l'inici de curs

Infantil: en el mes de juny es realitza una reunió informativa amb els pares i mares dels nous alumnes assignats a P2 i P3  amb la cap d’estudis i  les tutores.

En el més de setembre abans de començar el curs, es convoca a totes les famílies d’Infantil a una reunió per concretar diferents aspectes del curs on participa tot el claustre de l’etapa.

Primària i ESO:  Amb els pares i mares dels alumnes que passen de P5 a 1r de Primària, i de 6è a 1r ESO.

Reunions de pares i mares un cop iniciat el curs escolar

Els pares i les mares d'alumnes de Primària i ESO  tenen programades reunions amb els tutors, un cop iniciat el curs escolar. Aquestes reunions són generals, amb les famílies de tot el grup de classe, i tenen com a finalitat presentar el nou tutor/a i donar a conèixer el curs acadèmic que comença.

Entrevistes

Tots els tutors de tots els nivells realitzen diverses entrevistes amb les famílies per poder fer el seguiment de l'alumne/a. El nombre de reunions amb el tutor/a és variable i depèn de les necessitats individuals de cada alumne/a.

En aquells casos en què es consideri oportú, també hi poden intervenir els membres de l'equip psicopedagògic, per tal de millorar l'assessorament i l'orientació acadèmica i personal de l'alumne/a.

Per entrevistar-se amb els professors, tutors, psicòloga,... cal demanar hora de visita a través de l’agenda o l’intranet escolar. A la reunió d'inici de curs s’informa de les hores disponibles d'entrevista amb els tutors.

Lliurament  de butlletins d’ avaluació

A ESO, el butlletí d’avaluació del primer i tercer trimestre es  lliura personalment  a les famílies en una breu entrevista per intercanviar impressions sobre el procés d’aprenenatge de l’alumne. A 6è de primària també es  fa aquest lliurament d’informe en el tercer trimestre.

A 4t d’ESO el Servei d’Orientació Psicopedagògica realitza un informe psicopedagògic d’autoconeixement i orientació professional que es fa arribar a les famílies.

Mitjans de comunicació habituals

Per mitjà de la plataforma Alexia  i del correu corporatiu ens comuniquem amb les nostres famílies i alumnes. Així mateix, l’agenda personal també és molt útil per comunicar les incidències del dia a dia.

A infantil i cicle inicial de primària, els mestres lliuren els nens i nenes directament a les famílies afavorint la comunicació.02

 

 

 

Altres activitats conjuntes família escola:

Es convida a les famílies a participar en activitats puntuals organitzades pel centre com: activitats de la setmana de la família, obres de teatre, festes i esdeveniments culturals , i xerrades educatives, … En aquestes activitats les famílies poden participar com a espectadors o col·laborant en l’organització de les mateixes.

AMPA

Des de l’AMPA es duen a terme activitats lúdiques i esportives que fomentin la relació entre les famílies de l’escola. També col·laboren amb els docents en activitats puntuals.

Representació de pares i mares al col·legi:

Els pares estan representats a l’escola a través de l’Associació de Pares i Mares i el Consell Escolar

“La meva escola

és la meva segona casa,

però casa meva és

la meva primera escola.”