La comunitat educativa de l’escola Sant Ramon de Penyafort treballa amb entusiasme per aconseguir que els nostres alumnes:

Siguin capaços de comunicar-se de forma empàtica i de treballar de forma cooperativa

S’adaptin a la societat actual amb sentit crític, entenent la diferència com una situació enriquidora.

Actuïn de forma autònoma, creativa, amb iniciativa, sentit comú i esperit crític i siguin capaços de gestionar les seves emocions i expressar els seus sentiments de forma assertiva, reflexiva i conciliadora.

Sàpiguen seleccionar, analitzar, organitzar i interpretar la informació més adequada en cada moment per resoldre problemes quotidians, utilitzant de manera rigorosa i científica el coneixement que aporta cada una de les diferents disciplines.

Es comprometin en la defensa del medi ambient a través d’ hàbits personals i socials que afavoreixin un desenvolupament equilibrat i sa d’ells mateixos i de l’entorn.

Siguin persones amb valors humans i cristians oberts a la transcendència i compromesos en la construcció d’un món millor.

Desenvolupin l’hàbit de l’esforç i d’autoexigència per aprendre de manera eficaç al llarg de la vida, sabent adaptar-se a diferents situacions, reconeixent i acceptant els propis errors.

Esdevinguin persones segures de si mateixes, curioses, emprenedores, inclusives i coherents capaces de crear el seu propi camí i de posar el seu coneixement al servei d’una vida més justa i solidària.

Entenguin la família com un espai de creixement i maduració personal, on compartir els valors de l’estimació i el respecte.