Pugem el teló!

La Festa Major

Amb ulls d’artista!

Viatge a l’Antic Egipte

En l’etapa d’Educció Infantil (EI) volem estimular el gran potencial d’aprenentatge d’aquesta etapa en un ambient agradable, acollidor, familiar i proper, treballant l’estimulació primerenca, els àmbits matemàtics i lecto-escriptors amb una metodologia pròpia.
Volem desenvolupar els aspectes emocionals i afavorir la integració en el grup. L’objectiu és que quan acabin aquesta etapa els alumnes tinguin autonomia personal, confiïn en ells mateixos, gaudeixin de benestar emocional i hagin adquirit hàbits quotidians a fi de poder resoldre les dificultats.

INTEL·LIGÈNCIES Múltiples

L’ús de les IM permet arribar a tots els nens i nenes, que utilitzen les seves fortaleses o talents per aprendre i milloren els punts més febles. Tots aprenem però no tots ho fem de la mateixa manera.

Experimentació i gamificació

L’experimentació i el joc estimula la motivació i l’emoció per l’aprendre. Els alumnes se senten els protagonistes dels nous descobriments, ajuda a aceptar diferents punts de vista i afavoreix la superació personal.

3. EntusiasMAT amb les matemàtiques!

EMAT és un programa que treballa l’aprenentatge de les matemàtiques de manera activa, contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Està basat en les intel·ligències múltiples i el joc n’és una peça clau.

4. Ludilletres

És un programa per a l’aprenentatge de la lectoescriptura en el qual s’estimula els infants del col·legi perquè descobreixin el fascinant món de les lletres a través de l’experimentació, la manipulació, el joc, el treball cooperatiu i atenent les intel·ligències múltiples

Estimulació primerenca

Són activitats per desenvolupar el sistema nerviós que afavoreixen les connexions neurals perquè el dia de demà esdevinguin nens i nenes que puguin donar el millor de si mateixos. Realitzem diàriament el passi de Bits, el PDB, el pla motor, el pla musical i l'escala de braquiació.

Projectes

Una oportunitat per trobar respostes a un tema de treball, per construir el pensament, que va més enllà de tenir o recordar informació, i de posar en pràctica el treball cooperatiu (treballem junts, aprenem junts per obtenir uns objectius compartits).

Anglès i psicomotricitat

La sala de psicomotricitat, a més d’estimular les habilitats motrius, és un espai de comunicació i socialització on flueix el llenguatge, la cooperació... Les sessions es fan en anglès. L'anglès també el treballem a l'hora de storytime, de l’arts and crafts i de play and learn a partir de contes, jocs, l’expressió plàstica, les cançons…

Educació emocional

Treballem les emocions per aconseguir un clima acollidor que afavoreixi la convivència i l'aprenentatge de cadascun dels nens i les nenes. El cos, la ment i les emocions són tres àmbits que constitueixen la nostra persona i són els pilars bàsics de l’educació.

Tecnologies de l’aprenentatge

Introduïm les tecnologies de la informació i comunicació com una eina d’aprenentatge que facilita la comprensió de conceptes. Treballem amb PDI, ordinadors i tauletes amb l’objectiu d’aprendre a través de les activitats que es proposen. Amb els minirobots, bee-bots ens endinsem inicialment en el món de la robòtica.

HORARIS AULES